LTC4 Refrigerated Circulating Bath

LTC4 Refrigerated Circulating Bath

LTC4R – אמבט סירקולטור קירור מבית Grant, הוא מכשיר המשלב את TX150 שהוא סירקולטור החימום, יחד עם R4R שהוא יחידת הקירור. LTC4R מספק ביצועים מעולים ליישומים שגרתיים ומתוחכמים כאחד, הדורשים בקרת טמפרטורה מדויקת בטווח של -30°C ועד 100°C. המכשיר מגיע עם צינורות מבודדים וקליפסים תואמים ומגיע כמערכת מוכנה לשימוש.

TX150 אופטימה, שמובנה באמבט המים, הוא סירקולטור חימום דיגיטלי בעל ביצועים גבוהים עם ממשק למשתמש פשוט לתפעול, מה שמאפשר הגדרה של מספר פרמטרים באמצעות מערכת תפריטים ומספק שליטה קלה על היישומים השונים הנדרשים בבקרת טמפרטורה מדויקת. 

ל LTC4R חיבור USB למחשב, ובאמצעות Labwise, תוכנה להגדרת הפרמטרים,  ניתן לתכנת את הגדרות המכשיר דרך המחשב. Labwise כוללת גם חלונות סטטוס בזמן אמת, תצוגה גרפית של ביצועי הבקר  תוך כדי הפעלת התוכנית הנבחרת ומאפשרת רישום נתונים לצורך זיכרון וניתוח בעתיד.

מידות: 755X515X390 מ"מ

נפח: 20 ליטר

משקל: 42.9 ק"ג

מידע נוסף

יישומים

מחקר והוראה אוניברסיטאית – בקרת טמפרטורה של ציוד חיצוני כולל: ספקטרופוטומטרים ורפרקטומטרים

לשימוש מעבדות תעשייתיות – כיול בדיקות טמפרטורה, בדיקת מוצרים, QC למוצר, בקרת טמפרטורה של ציוד חיצוני.

סירקולציה במיכלי קירור עטופים ומיכלי קריסטליזציה.

תכונות המכשיר