כיול מד לחץ

כיול לחץ

ביואנליטיקס הינה מעבדת מוסמכת לכיול לחץ, מדי לחץ ואוטוקלאב.

החברה מבצעת בין השאר כיולים למדי לחץ, אוטוקלאב, חדרים נקיים – לחץ הפרשי ועוד .

כיול מדי הלחץ מבוצע על פי תקנים בינלאומיים, ועל ידי מיכשור מתקדם ותוכנות ייעודיות.

מידע נוסף

טכנולוגיה ותוכנה

כיול הלחץ מבוצע בלחצים מוגדרים על פי טווח מד הלחץ הנמדד. 

כיול הלחץ מבוצע על ידי מכשור מתקדם ומכוייל של ביואנליטיקס.

נקודות המדידה נאספות באופן אוטומטי במערכת אגירת הנתונים , ומועברות לתוכנת הכיולים המתקדמת של ביואנליטיקס על ידי שימוש בטכנולוגיה מתקדמת.

בתום הכיול מופק דוח כיול מלא המפרט את תוצאות המדידה.

במידה ואנו מזהים חריגה מהגדרות העבודה, אנו מדווחים ללקוח במהירות על מנת לאפשר ללקוח המשך עבודה תקין.

פרטים על הכיול

כיול לחץ בהסמכה מיועד לכיול לחצים במיכשור שונים – מדי לחץ, אוטוקלאב חדרים עם לחץ חיובי ועוד..

  • ראקטורים שונים בתעשיה עובדים בלחצים שונים, ועל כן יש לבדוק את דיוק מערכות ניטור הלחץ השונות.
  • כיול מד הלחץ מבוצע  על פי תקנים בינלאומיים בסדרת לחצים עולה ויורדת. זאת על מנת לוודא מדידה לינארית וללא היסטרזיס.

כיול לחץ באוטוקלאב מבוצע על מנת לוודא יציבות לחץ בעלית הלחץ לביצוע עיקור של הדוגמאות השונות שמכניסים לתא הלחץ. 

מדידת הלחץ מבוצעת בדרך כלל במספר  סבבים של מדידות , להעלאה והורדת הלחץ, ובדיקת הדירות הלחצים הנמדדים על ידי שעון הלחץ המכייל.

  • כיול מד לחץ הפרשי – מיוחד למערכות חדרים נקיים בהם שומרים על לחץ גבוה מהסביבה על מנת לוודא שלא נכנס אויר שלא מסונן ומפוקח.
  • הגדרת הסטיות המותרות – על פי תקנים בינלאומיים ובהתאמה לשימוש הלקוח.

כיול אוטוקלאב

אוטוקלאב נועד לביצוע עיקור של כלי מעבדה / חומרים שונים.

כיול של אוטוקלאב נועד לוודא שהמכשיר מגיע לטמפרטורה הרצויה ויוצר לחץ בהתאם.

הטמפרטורה של האוטוקלאב , והעלאת הלחץ הם קריטיים ליעילות של העיקור המבוצע על ידי המכשיר.

כיול של אוטוקלאב כולל כיול של הטמפרטורה בחלל התא – בנקודה אחת או יותר (כתלות בגודל המערכת).

כמו כן, הכיול כולל כיול של לחץ בכל שלבי העבודה של האוטוקלאב, על מנת לוודא יציבות המערכת, בדיקה של דליפות ועוד.

כיול אוטוקלאב מבוצע בדרך כלל באוטוקלאב ריק ובסבב מדידות עם עומס (כשהמכשיר מלא) – מדידות כאלה מאפשרות לקבל תמונה מדוייקת ומלאה על עבודת המערכת באופן מלא.

הכיול מבוצע תוך כדי מעקב מלא של שינוי הטמפרטורה ושמירה על יציבות, וכיול של הלחץ ושמירה על יציבות.

במידה ואנו מזהים חריגה מהגדרות העבודה, אנו מדווחים ללקוח במהירות על מנת לאפשר ללקוח המשך עבודה תקין.