Palmsens

Palmsens - Compact Potentiostats

חדשנות טכנולוגית בתחום פיתוח מיכשור קומפקטי לאלקטרוכימיה

חברת פאלמסנס הינה החברה המובילה בעולם בפיתוח פוטנציוסטטים קומפקטים.

החברה מפתחת פוטנציוסטטים קומפקטים המתקדמים בעולם, ושוברים את תקרת הדמיון בתחום.

המערכות המתקדמות של פאלמסנס נמצאים בשימוש רחב בתחומי המחקר השונים, אלקטרוכימיה בסיסית, פיתוח סנסורים, סוללות, הוראה ועוד…