Liquids Baths

אמבטי נוזלים

אמבטי נוזלים חיוניים לשמירה על טמפרטורות מדויקות ויציבות בניסויי מעבדה. אמבטים אלה משתמשים במים, בשמן או בנוזלים אחרים כדי לשמור על טמפרטורה יציבה, וניתן להשתמש בהם במגוון יישומים, כגון הדגרת דגימות וכיול טמפרטורה.

ביואנליטיקס מייצגת את חברת Grant, שמתמחה בפיתוח וייצור אמבטים שונים מכל הסוגים ולכל השימושים. החברה מציעה אמבטי מים, בשילוב עם סירקולטור, בקרים, איוורור או ערבוב לשם חימום והדגרה.

הייצור המוקפד והתמיכה המקצועית הופכים את GRANT לבחירה הטובה ביותר עבורך.