Pumps

High Pressure Pumps

משאבות בוכנה ומשאבות מזרק מבית Teledyne - משאבות חזקות ועמידות המספקות פתרון לכל יישום הדורש הזרמת נוזלים,
לכל ספיקה - החל מעשרות מיקרוליטרים לדקה ועד 300 מ"ל לדקה
המשאבות מתאימות ליישומים הקשים ביותר, כולל ריאקטורים, הזרמת גזים נוזליים ונוזלים קורוזיביים.