Skalar Segmented Flow Analyzers

Skalar continuous flow analyzers

Skalar – Segmented Flow Analyzers
המערכות המתקדמות של סקלר מציעות פתרונות אוטומטיים לאנליזה של מים, שפכים, דשנים ועוד..
המערכות האנליטיות של סקלר הן המתקדמות, הנפוצות והידועות ביותר בעולם ונותנות מענה מלא לצרכים האנליטיים במעבדה