Syringe Pumps

High Pressure Syringe Pumps

משאבות מזרק מסדרת SyriXus® מבית  ISCO, Teledyne LABS – משאבות באיכות יוצאת דופן, מדויקות ועמידות. 

בקר SyriXus מציע מגוון תכונות ומצבי פעולה, להזרמת נוזלים או גזים נוזליים בספיקה של מיקרוליטרים בודדים לדקה ועד 408 מ"ל לדקה,

ומגיעות ללחץ של עד 20,000 psi.  ניתן לשלב עבודה של שתי משאבות לזרימה רציפה עבור יישומים ארוכי טווח.

המשאבות מתאימות לעבודה עם חומרים מסוכנים וחומרים קורוזיביים,  אינן דורשות כיול וקלות לתחזוקה.