ICS- BioAnalytics Excellent Administrative Assistant

פרס המנהלן/ית המצטיינ/ת הוא פרס ייחודי לחברה הישראלית לכימיה. הפרס מוענק לאנשי ונשות מנהלה מצטיינים בפקולטות לכימיה, אלה שמסייעים באופן שוטף ויומיומי בעשיה המחקרית, ובלעדיהם המחקר והעבודה לא מתקדמים.  הפרס מוענק לעובד/ת המכהנ/ת בתפקיד מנהלי, כגון מזכירה או עוזרת מנהל, באחת המחלקות לכימיה במערכת ההשכלה הגבוהה  בארץ.

בדרך כלל פרסים מוענקים לחוקרים מצטיינים – כאלה ואחרים, בעוד אנשי המנהלה עובדים מאחורי הקלעים חצי שקופים. אבל כל חוקר יכול להעיד כמה איש אדמיניסטרציה ומנהלה חשוב וקריטי לעבודה שוטפת ותקינה שמקדמת את המחקר בכל שלב שהוא. מנהלנית מצטיינת מסייעת לחוקרים במחלקות השונות לתפעל את הצרכים המנהליים, להגיש תקציבים, להוציא הזמנות בזמן, לדאוג לתקשר עם ספקים ועוד. על כן, החשיבות של מצוינות בתפקיד כזה היא מעבר להצטיינות אישית בעבודה, ויש לה השפעה יום יומית רבה על חוקרים ומחקרים רבים.

כל מי שמכיר את הזוכות והזוכים בפרסים האלה, יכול להעיד על אנשים מיוחדים וחיוביים במיוחד, המחוייבים לעבודתם, שמהוים ציר מרכזי בפעילות של הפקולטות ונותנים השראה לאחרים באשר הם להצטיין בעבודתם.

את הרעיון למתן פרס כזה – הגה נשיא החברה הישראלית לכימיה – פרופ' אהוד קינן, ואנו שמחנו להצטרף ולשתתף ביוזמה הזו ולהעניק מידי שנה את הפרס הזה  על ידי ביואנליטיקס. מאד מרגש לראות את מקבלי הפרסים הללו – שכל מי שמכיר אותם, מכיר את פועלים, ועכשיו גם מוקירים אותם באופן פומבי וראוי, יחד עם שאר הפרסים הניתנים על ידי החברה הישראלית לכימיה.

אנו מקוים שרבים וטובים יילכו בעקבות העובדים המצטיינים הללו, ויקדמו את המחקר והעבודה המדעית בישראל.

הפרס נושא את שמו ולזכרו של אמיר שחר ז"ל שנפטר בנסיבות טרגיות.

תמונות מטקסי פרס המנהלנית המצטיינת