כיול מד טמפרטורה

כיול מד טמפרטורה

ביואנליטיקס הינה מעבדת מוסמכת לכיול מד טמפרטורה ולחות.

החברה מבצעת בין השאר כיולים למדי טמפרטורה למקררים, כיול מד טמפרטורה לראקטורים, כיול מד טמפרטורה למדידת טמפרטורת החדר, ועוד.

כמו כן, החברה מבצעת כיול תאי אקלים, כיול מקררים, כיול אינקובטורים, כיול תנורים ועוד. 

כיול מד טמפרטורה מבוצע על ידי שימוש בתנורי כיול (קליברטורים)  ייעודיים בעלי דיוק ויציבות טמפרטורה גבוהים ביותר.

מערכות הכיול השונות שלנו מאפשרות לבצע כיולים מטמפרטורה של מינוס 197 מעלות (כיול בטמפרטורה של חנקן נוזלי) ועד לטמפרטורה של 1200 מעלות.

נקודות הטמפרטורה נבחרות עם הלקוח על פי השימוש של מד הטמפרטורה הנבדק.

מידע נוסף

פרטים על הכיול

  • כיול מד טמפרטורה הינו בדרך כלל אחד הכיולים הנדרשים החשובים מאחר ומדי הטמפרטורה נמצאים בשימוש לניטור ובקרה של טמפרטורה באתר הלקוחות שלנו.
  • מדי הטמפרטורה משמשים אצל הלקוח לניטור טמפרטורה בחללי העבודה – לכיול מקרר, כיול אינקובטור, כיול מקפיא, כיול תנור, כיול תנור שריפה, כיול אוטוקלאב, כיול תא יציבות וכדומה.
  • הכיול מבוצע בדרך כלל במעבדת ביואנליטיקס בהשוואה לטמפרטורה של מערכות הייחוס שלנו – תנורי הכיול / גופי הקרור לכיול שלנו..
  • לאחר זמן התייצבות מוגדר, אנו בודקים קריאת הטמפרטורה במד הטמפרטורה הנבדק ומשוים לקריאת מערכת הייחוס.
  • הגדרת הסטיות המותרות – על פי תקנים בינלאומיים ובהתאמה לשימוש הלקוח.

טכנולוגיה ותוכנה

כיול הטמפרטורה מבוצע לאורך זמן מוגדר, על מנת לאפיין את זמן התייצבות הטמפרטורה על ידי מד הטמפרטורה.

כיול הטמפרטורה מבוצע על ידי מכשור מתקדם ומכוייל של ביואנליטיקס.

אנו בוחרים את המיכשור המכייל על פי התא הנמדד – מקרר, מקפיא, אינקובטור, תנור, תנור שריפה וכו'

נקודות המדידה נאספות באופן אוטומטי במערכת אגירת הנתונים , ומועברות לתוכנת הכיולים המתקדמת של ביואנליטיקס על ידי שימוש בטכנולוגיה מתקדמת.

בתום הכיול מופק דוח כיול מלא המפרט את תוצאות המדידה.

במידה ואנו מזהים חריגה מהגדרות העבודה, אנו מדווחים ללקוח במהירות על מנת לאפשר ללקוח המשך עבודה תקין.