כרומטוגרפיה Chromatography​

קולונות ומיכשור לכרומטוגרפיה

תחום הכרומטוגרפיה הינו מלא ושלם וכולל את מיכשור, קולונות ואביזרים שונים:

קולונות HPLC, GPC, IC – חברת SHODEX (יפן)

קולונות GC – חברת MEGA (איטליה)

כמו כן אנו מספקים פתרונות מלאים לכרומטוגרפיה פרפרטיבית

Flash Chromatography
מיכשור, קולונות, Fraction collectors ועוד,
של החברה המובילה בתחום – ISCO-Teledyne