כרומטוגרפיה

כרומטוגרפיה Chromatography

קולונות ומיכשור לכרומטוגרפיה

תחום הכרומטוגרפיה הינו מלא ושלם וכולל את מיכשור, קולונות ואביזרים שונים:

מערכות HPLC , GC – חברת Young Lin (דרום קוריאה)
גלאים שונים ל HPLC – חברות Young Lin, Shodex
קולונות HPLC, GPC, IC – חברת SHODEX (יפן)
קולונות GC – חברת MEGA (איטליה)

כמו כן אנו מספקים פתרונות מלאים לכרומטוגרפיה פרפרטיבית

Flash Chromatography
מיכשור, קולונות, Fraction collectors ועוד,
של החברה המובילה בתחום – ISCO-Teledyne