ReaXus Reciprocating Pumps​

ReaXus PR Class

משאבות ראש כפול בעלות זרימה גבוהה מבית חברת ISCO.
משאבת בוכנה המספקת זרימה גבוהה מדויקת ויכולת שמירה על לחץ מיטבי למגוון שימושים. המשאבה עשויה מחומרים סטנדרטיים שאידיאלים לנתיבי נוזלים, נירוסטה ו- Hastelloy.

המשאבות מאפשרות לבצע מספר סוגי כרומטוגרפיה-  Preparative, Semi-Prepו-SMBC. 

מגיעה בגרסאות של 100 מ”ל לדקה ו -300 מ”ל לדקה שמגיעות ללחצים של עד 4,000 psi.

מידע נוסף

יישומים​

המשאבות מסדרה PR מיועדות לכרומטוגרפיה פרפרטיבית בזרימות גבוהות
 

התכונות הסטנדרטיות כוללות Prime-Purge משולב, בקרה מגוונת על פרמטרים שונים, ולוח מקשים אינטראקטיבי ומצב בקרת מחשב מלא באמצעות יציאות RS-232 ו- Micro USB 2.0.

כל אלו מקנים למשאבה יכולת לספק את הזרימה המדויקת לאפליקציות המאתגרות ביותר.

 

תכונות המכשיר

מוצרים נוספים בקטגוריה

RediSep Prep HPLC Columns

עמודות קולונה

CombiFlash EZ Prep

מערכת כרומטוגרפיה להפרדה וניקוי פלאש

+CombiFlash​ NextGen 300

מערכת כרומטוגורפיה בטכנולוגיית RFID