Preparative Chromatography

כרומטוגרפיה פרפרטיבית

ביואנליטיקס מציעה את מגוון הפתרונות הרחב ביותר בתחום הכרומטוגרפיה הפרפרטיבית
עם מוצרים מבית חברת Teledyne ISCO

כרומטוגרפיה פרפרטיבית היא טכניקה אנליטית מתקדמת להפרדה, ניקוי והעשרה של חומרים, שמתרחשת ביעילות גבוהה בתוך מערכות מתקדמות. היא מאפשרת קביעה של כמויות חומרים שונים וזיהויים של החומרים בשטחי מחקר מדעי שונים, בתהליכי פיתוח וייצור שונים ובתעשיות שונות.

הבדיקה נעשית על ידי הכנסת דגימה נוזלית למכשיר, ובאמצעות כרומטוגרפיה נוזלית בלחץ גבוה מאוד, החומרים השונים שבדגימה נפרדים לחומרים מבודדים.

השימוש בכרומטוגרפיה פרפרטיבית הוא נפוץ בתהליכים בתעשיות הכימית, הפרמצבטית, הביולוגית והטכנולוגית, והוא מאפשר גישה לחומרים חשובים לצרכים רפואיים ותעשייתיים. כמו כן, היא משמשת גם למחקרים תחומיים ובדיקות איכות, על מנת לוודא טהרתם של מוצגי חומרים מורכבים ומגוונים.