ReaXus Dual Piston Pumps

ReaXus PR Class

לפרטים נוספים והצעת מחיר, מלא את הפרטים למטה

מידע נוסף

יישומים​

המשאבות מסדרה PR מיועדות לכרומטוגרפיה פרפרטיבית בזרימות גבוהות.

התכונות הסטנדרטיות כוללות Prime-Purge משולב, בקרה מגוונת על פרמטרים שונים, לוח מקשים אינטראקטיבי ומצב בקרת מחשב מלא באמצעות יציאות RS-232 ו- Micro USB 2.0.

כל אלו מקנים למשאבה יכולת לספק את הזרימה המדויקת לאפליקציות המאתגרות ביותר.

תכונות המכשיר

Flow Rate Range and Max. Pressure Ratings
0.0-100 mL/min (4,000 psi)
0.0-300 mL/min (1,000 psi)

Control
RS-232, Micro USB, Run/Stop, Analog (0-10V, 4-20mA)

מוצרים נוספים בקטגוריה

RediSep Prep HPLC Columns

עמודות קולונה

ReaXus LD Class

dual piston pump

+CombiFlash​ NextGen 300

מערכת כרומטוגורפיה בטכנולוגיית RFID