Piston Pumps

High Pressure Piston Pumps

משאבות בוכנה מסדרת ReaXus® מבית  ISCO, Teledyne LABS

מכסות מגוון רחב של צרכי יישום, הנעים בין 5 מ"ל לדקה ל-300 מ"ל לדקה ובלחצים עד 6,000 psi. 

מתאימות לעבודה עם חומרים מסוכנים וחומרים קורוזיביים.

מספקות זרימה רציפה ומדוייקת עם פולסציה נמוכה, 
אינן דורשות כיול וקלות לתחזוקה