עוד לקוח שלנו שפועל לעולם טוב יותר …

Metabolic Insights
חדשנות ישראלית לעולם טוב יותר

מטבוליק אינסייטס,

Metabolic Insights

חברה חדשנית בתחום האגריטק,

מפתחת חומרי הדברה ביולוגים מהצומח.

Sustainable agriculture solutions through utilization of plant-based compounds for crop protection and productivity

 towards accelerating transition from synthetic pesticides towards more sustainable and environmental friendly biopesticides from plants!

 

 

 

גם מטבוליק אינסייטס בחרו במערכת הקומביפלאש

חדשות נוספות