Scribner

טיטרציות פוטנציומטריות

ביואנליטיקס הינה החברה המובילה בתחום הטיטרציות, ומתמחה בטיטרטציות פוטנציומטריות מכל הסוגים, באפליקציות שונות לטיטרציות, בהתאמת המכשור לצרכי הלקוח, באיתור בעיות ובשיפור שיטות והעברה לאוטומציה.

ביואנליטיקס מוסמכת כמעבדת כיולים בתקן ISO/IEC 17025:2017 לכיול של טיטרטורים ובירטות לטיטרטורים.