עדכון גרסה ISO17025:2017

ISO17025:2017

אחרי עוד ביקורת מוצלחת לתקן ISO17025 

כמעבדת כיול מוסמכת,

נעים לקבל פתאום את התעודה 

ולעדכן את הגרסה על הקיר.

ISO17025:2017

 

חדשות נוספות