Skalar BV – Company Presentation

Skalar - New Corporate Presentation Video

נעים להציג

סרטון חדש של חברת SKALAR ההולנדית.

הצגת המפעל , המשרדים והמעבדות המחודשות.

 

המעבדות החדישות וצוות האפליקציה והפיתוח הגדולים מוצגים ,

יחד עם מחלקת התמיכה והשרות.

ההקפדה היתרה של החברה במערכות שהיא מציעה ללקוחותיה נראים היטב בסרטון.

חדשות נוספות