Titroline 7500 KF-Karl Fischer titrator installation and Operation

טיטרטור קארל פישר - הדרכה מצולמת ללקוחות

הדרכה מצולמת ללקוחות,

התקנה ושימוש במכשיר קארל פישר וולומטרי 

SI-Analytics TL7500 KF

איך להתקין את הטיטרטור,

איך לחבר את הבירטה,

חיבור הצנרת לכוס הראקציה לקארל פישר,

הפעלה ושימוש ראשוניים.

על שימוש נכון במכשיר קארל פישר וולומטרי.

ההדרכה  כוללת מספר סרטונים קצרים שמסבירים

בפשטות את השימוש הנכון במכשיר קארל פישר:

איך מתחילים נכון את היום,

איך מבצעים Conditioning,

כיצד בודקים את המערכת,

כיצד עובדים עם סטנדרט של קארל פישר,

איך שוקלים דוגמא בצורה נכונה,

וכיצד מכניסים אותה לכוס הראקציה.

כל זאת על מנת לקבל תוצאות מדוייקות ואמינות.

קארל פישר
Karl Fischer Titrator - SI Analytics Titroline 7500 KF

ליעוץ ויצירת קשר מלא את הפרטים ואנו נחזור אליך

חלק 1: התקנת טיטרטור קארל פישר וולומטרי

Karl Fischer titrator Installation
SI Analytics Titroline 7500 KF volumetric Karl Fischer Titrator

טיטרטור קארל פישר – מה כוללת המערכת:

 • את הטיטרטור עצמו כמובן – במקרה הזה Titroline 7500KF
 • את הבירטה – Exchange unit
 • סטירר – משאבה להכנסה והוצאה של הראגנטים מכוס הראקציה של הקארל פישר,
 • כוס הראקציה, כולל אלקטרודה תואמת לקארל פישר
 • ראגנטים מתאימים לקארל פישר

טיטרטור קארל פישר – וולומטרי Titroline 7500 KF 

התקנת הטיטרטור – 

Titroline 7500 KF:

Volumetric Karl Fischer titrator – unboxing

בסרטון מוצגים כל הפריטים שנכללים באריזה של הטיטרטור.

לפני התקנה אצל לקוח, אנו מבצעים כיול מלא לטיטרטור על מנת לוודא שהאלקטרוניקה והמכניקה עומדות בתקנים המחמירים ביותר.

טיטרטור קארל פישר – וולומטרי Titroline 7500 KF 

Titrator Exchange unit

פתיחה של בירטה של הטיטרטור:

מה כוללת הערכה של הבירטה, ולמה יש לשים לב.

לפני התקנה ומסירה ללקוח, אנו מבצעים כיול מלא של הבירטה – Exchange unit 

על פי נוהל ISO8655:2022

התקנת טיטרטור קארל פישר – וולומטרי Titroline 7500 KF 

  Titrator Exchange unit Installation 

התקנה של בירטה של הטיטרטור:

חיבור הצנרת של הבירטה והאביזרים הנלוים.

לפני התקנה ומסירה ללקוח,

אנו מבצעים כיול מלא של הבירטה – Exchange unit 

על פי נוהל ISO8655:2022

התקנת טיטרטור קארל פישר – וולומטרי Titroline 7500 KF 

הפעלה של הטיטרטור:

מסך ראשי בזמן הפעלה.

אחרי שחיברנו את הבירטה לטיטרטור,

מדליקים את המכשיר – הגעה למסך הבית,

למה יש לשים לב בעת ההדלקה.

התקנת טיטרטור קארל פישר – וולומטרי Titroline 7500 KF 

אביזרים נלוים לטיטרטור קארל פישר .

בדרך כלל אביזר חשוב לטיטרטור קארל פישר –

סטירר ומשאבה – להכנסה והוצאה של הראגנטים מכוס הטיטרציה, בלי צורך לפתוח את הכוס עצמה.

כך שומרים על תנאים אחידים יחסית במהלך הריאקציה לקארל פישר.

 

התקנת טיטרטור קארל פישר – וולומטרי Titroline 7500 KF 

אביזרים נלוים לטיטרטור קארל פישר .

כוס הראקציה של קארל פישר.

בדרך כלל מצויידת במכסה ואטמים 

על מנת לשמור על סביבה יבשה במהלך הראקציה לקארל פישר.

התקנת טיטרטור קארל פישר – וולומטרי Titroline 7500 KF 

אביזרים נלוים לטיטרטור קארל פישר .

אלקטרודה לקרל פישר – Electrode for Karl Fischer

מזרקים לסטנדרטים ולדוגמאות נוזליות

Karl fischer titrator accessories

חלק 2: הפעלת טיטרטור קארל פישר וולומטרי
Karl Fischer titrator operation

הפעלת טיטרטור קארל פישר – וולומטרי Titroline 7500 KF 

דגשים לאופן הכנסת הדוגמא לטיטרטור קארל פישר.

הכנסה של דוגמא נוזלית לקארל פישר

הכנסה של דוגמא מוצקה לקארל פישר.

 

הפעלת טיטרטור קארל פישר – וולומטרי 

Titroline 7500 KF Karl Fischer titrator 

הכנסה של סולבנט לתוך כוס הטיטרציה.

שימוש במשאבה הייחודית לטיטרטורים של קארל פישר.

דגשים – כמה סולבנט להכניס לכוס,

מה לשים לב בשלב זה?

תחילת יום – שטיפה של הבירטה בשני נפחי בירטה.

הפעלת טיטרטור קארל פישר – וולומטרי 

Titroline 7500 KF Karl Fischer titrator 

תחילת יום עבודה:

שטיפה של שני נפחי בירטה לתוך כוס הראקציה.

דגשים:

 1. הנוזל בתוך הבירטה הוא מייצג לנוזל שנמצא בתוך בקבוק הטיטרנט (combititrant or Titrant )
 2. במידה וישנם זיהומים או רטיבות בתוך הכוס, הטיטרנט העודף יגיב איתם לפני תחילת עבודה.
 3. אלה יאפשרו להתחיל את היום באופן קל ופשוט.

הפעלת טיטרטור קארל פישר – וולומטרי 

Titroline 7500 KF Karl Fischer titrator 

שטיפה של שני נפחי בירטה לתוך כוס הראקציה.

דגש עיקרי:

 1. במידה וישנם זיהומים או רטיבות בתוך הכוס, הטיטרנט העודף יגיב איתם לפני תחילת עבודה.
 2. שטיפה של דפנות הכוס על ידי הנוזל העודף בכוס הראקציה.
 3. הכללים הנל יאפשרו להתחיל את היום באופן קל ופשוט.

הפעלת טיטרטור קארל פישר – וולומטרי 

Titroline 7500 KF Karl Fischer titrator 

הכנת הטיטרטור לתחילת העבודה:

דגש עיקרי:

 1. שטיפה של דפנות הכוס על ידי הנוזל העודף בכוס הראקציה.
 2. בדיקה של אטימה של מערכת השאיבה בתחילת העבודה.

הפעלת טיטרטור קארל פישר – וולומטרי 

Titroline 7500 KF Karl Fischer titrator 

תחילת עבודה עם טיטרטור קארל פישר:

Conditioning 

Conditioning – מייבש את הנוזל שבתוך הכוס, על מנת שאפשר יהיה לבדוק דוגמא.

דגש עיקרי:

 1. בסיום הconditioning – שטיפה של דפנות הכוס על ידי הנוזל העודף בכוס הראקציה.

הפעלת טיטרטור קארל פישר – וולומטרי 

Titroline 7500 KF Karl Fischer titrator :

Water Standard for Titer and for Karl Fischer Quality control

הסרטון מציג עבודה נכונה עם סטנדרט מים – לקביעת טיטר ולבדיקת המערכת שלנו (הזרקה של הסטנדרט כדוגמא לבקרת איכות).

דגשים:

 1. הכנת המזרק לעבודה עם הסטנדרט. (בחירת מזרק מתאים)
 2. שאיבה של הסטדנרט כולו לתוך המזרק
 3. הכנת המזרק לשקילה.

הפעלת טיטרטור קארל פישר – וולומטרי 

Titroline 7500 KF Karl Fischer titrator :

Water Standard for Titer determination and for Karl Fischer Quality control

הסרטון מציג עבודה נכונה עם סטנדרט מים – לקביעת טיטר ולבדיקת המערכת שלנו (הזרקה של הסטנדרט כדוגמא לבקרת איכות).

דגשים:

 1. שקילה נכונה של סטנדרט מים,
 2. הזרקה של סטנדרט קרל פישר לתוך כוס הראקציה.
 3. שאיבה של אויר לאחר הזרקה על מנת המנעות מאידוי הסטנדרט מהמחט במהלך התהליך.
 4. Titer determination karl fischer

הפעלת טיטרטור קארל פישר – וולומטרי 

Titroline 7500 KF Karl Fischer titrator :

Water Standard for Titer determination and for Karl Fischer Quality control

הסרטון מציג עבודה נכונה עם סטנדרט מים – לקביעת טיטר ולבדיקת המערכת שלנו (הזרקה של הסטנדרט כדוגמא לבקרת איכות).

התקדמות הטיטרציה של קארל פישר,

קבלת תוצאות לטיטר.

אנו מבצעים מספר חזרות למדידת הטיטר. בדרך כלל כשלוש חזרות 

דגשים:

 1. קבלת ערכי טיטר 

הפעלת טיטרטור קארל פישר – וולומטרי 

Titroline 7500 KF Karl Fischer titrator :

בדיקת תוצאות TITER עם סטנדרט של מים.

דגשים:

 1. קבלת ערך טיטר שהוא 10% פלוס או מינוס הערך הנומינלי של התמיסה – למשל – combititrant 5 יכול לתת תוצאות של 4.5 ועד 5.5. ערכים שחורגים מהטווח – בדרך כלל אינם תקינים.
 2. קבלת תוצאות הדירות עם סטית תקן נמוכה – כ 5% 

הפעלת טיטרטור קארל פישר – וולומטרי 

Titroline 7500 KF Karl Fischer titrator :

Karl Fischer titration

אחרי שסיימנו לבצע Karl Fischer determination

אנו נעבור לשיטה – KF titration

בשלב ראשון של עבודה – פעם בשבוע או לפני סדרת בדיקות,

נבצע בדיקה של סטנדרט כדוגמא – על מנת לוודא שהתוצאות תהיינה נכונות ואמינות.

דגשים:

 1. קבלת Conditioning  מהיר
 2. מתי מחליפים את הסולבנט בכוס?
 3. בדיקה של סטנדרט כדוגמא

הפעלת טיטרטור קארל פישר – וולומטרי 

Titroline 7500 KF Karl Fischer titrator :

Karl Fischer titration

אחרי שסיימנו לבצע TITER

אנו נעבור לשיטה – KF titration

בשלב ראשון של עבודה – פעם בשבוע או לפני סדרת בדיקות,

נבצע בדיקה של סטנדרט כדוגמא – על מנת לוודא שהתוצאות תהיינה נכונות ואמינות.

דגשים:

 1. קבלת תוצאה של כ5% סטיה מערך הסטנדרט – 
 2. למשל סטנדרט של 1% צריך לתת בדרך כלל בין 0.95% ל1.05%  . הסטיה  יכולה להיות קטנה יותר או גדולה יותר בהתאם לנוהל של QA.
 3. כמה דוגמא מכניסים לראקציה? – אפשר לקרוא כאן
 4. דרך נכונה לבצע הזרקה של דוגמא נוזלית של קארל פישר.

לצפיה בסדרת סרטיה ההדרכה להתקנה ושימוש
בטיטרטור קארל פישר:

לדפי מידע והדרכות נוספות בנושא קארל פישר
ולהורדת דפי אפליקציה ייעודיים של חברת METROHM ושל חברת SI ANALYTICS
לחץ על ההדרכות הבאות

לייעוץ ויצירת קשר, לחץ כאן

חדשות נוספות