BioAnalytics – Karl Fischer Academy Titroline 7500 KF

קארל פישר - הדרכה מצולמת ללקוחות

הדרכה מצולמת ללקוחות,

התקנה ושימוש במכשיר קארל פישר וולומטרי 

SI-Analytics TL7500 KF

איך להתקין את הטיטרטור,

איך לחבר את הבירטה,

חיבור הצנרת לכוס הראקציה לקארל פישר,

הפעלה ושימוש ראשוניים.

על שימוש נכון במכשיר קארל פישר וולומטרי.

ההדרכה  כוללת מספר סרטונים קצרים שמסבירים

בפשטות את השימוש הנכון במכשיר קארל פישר:

איך מתחילים נכון את היום,

איך מבצעים Conditioning,

כיצד בודקים את המערכת,

כיצד עובדים עם סטנדרט של קארל פישר,

איך שוקלים דוגמא בצורה נכונה,

וכיצד מכניסים אותה לכוס הראקציה.

כל זאת על מנת לקבל תוצאות מדוייקות ואמינות.

לצפיה בהדרכה המצולמת על התקנה ושימוש בקארל פישר:

לצפיה בהדרכות וידאו נוספות להתקנה ושימוש בטיטרטור קארל פישר:
More Video Tutorials for Karl Fischer Titrator Installation and Operation

צילום מפורט לביצוע מדידות קארל פישר בטיטרטור קארל פישר
SI Analytics TL 7500 KF

לדפי מידע והדרכות נוספות בנושא קארל פישר
ולהורדת דפי אפליקציה ייעודיים של חברת METROHM ושל חברת SI ANALYTICS
לחץ על ההדרכות הבאות

לייעוץ ויצירת קשר, לחץ כאן

חדשות נוספות