תמיסת מילוי לאלקטרודות רפרנס ולאלקטרודות pH

תמיסת מילוי לאלקטרודת ייחוס ואלקטרודות pH

Ready to use Reference Electrode Filling Solutions 150ml

תמיסת מילוי לאלקטרודות ייחוס בתאים אלקטרוכימיים. התמיסה מספקת סביבה כימית יציבה החיונית לשמירה על קבוע הפוטנציאל של האלקטרודה. הרכב תמיסת המילוי כולל לרוב מלח דמוי אשלגן כלורי (KCl) בריכוזים שונים המוליך בין אלקטרודת הייחוס לתמיסת הדגימה. תמיסת המילוי משפיעה על דיוק האלקטרודה ויציבותה, ולכן היא נבחרת על סמך סוג האנליזה והתכונות הכימיות של הדגימה. תחזוקה נאותה, כולל מילוי חוזר קבוע ומניעת זיהום, חיונית לתפקוד מדויק של אלקטרודות ייחוס במדידות אלקטרוכימיות.

תמיסות מילוי מוכנות לשימוש:

  • 551-53 LiAC
  • 551-54 TEAC.
  • 551-55 LiCl
  • 551-56 NH4 Cl
  • 551-64 KCl
  • 551-65 KNO3
  • 551-66 NaNO3
  • 551-68 3M KCl/AgCl
  • 551-69 (NH4)2SO4

מידע נוסף

יישומים

מתאים לעבודה בכל מעבדה לשימור אלקטרודות pH מכל הסוגים

מוצרים נוספים בקטגוריה

תמיסות כיול
לאלקטרודות pH

תמיסית ניקוי
לאלקטרודות

קפסולות להכנת
תמיסות כיול pH