RediSep Media

RediSep
קולונות לכרומטוגרפיה פלאש

קולונות RediSep בנויות בצורה מדויקת להפרדה אידיאלית ברזולוציה גבוהה. הקולונות כוללות עיצוב במקשה אחת (ללא ריבוי חלקים) ואביזרים המספקים חיבור מהיר וקל למערכות CombiFlash ומערכות אחרות של Teledyne ISCO. קולונות RediSep  מיועדות להפרדה של קיבולת גבוהה – דוגמאות במשקל של מאות גרמים.

בסדרה מספר דגמים של קולונות ליישומים שונים:

RediSep Gold columns בעלות חלקיקי סיליקה אחידים להפרדות קשות ברזולוציה גבוהה וחיסכון בממסים.

C18 קולונות פלאש (C18 Flash Chromatography) מספקות תפוקה גדולה יותר להפרדה מורכבת במנגנון של Reversed phase chromatography.

ישנן גם מחסניות בגדלים שונים לדגימות מוצקים, המתאימות לדגימות לא מסיסות, בהן ניתן להחיל את הדגימה ישירות על מצע הסיליקה.

המוצרים בסדרה

RediSep Gold
RediSep Silver
RediSep Alumina

אביזרי עזר

Solid Load Cartridges
מחסניות להטענה יבשה

טעינת דגימות מוצקות היא טכניקה שימושית לטעינת דגימות לטיהור עם מכשיר CombiFlash® על קולונת RediSep® Rf, במיוחד במקרה של דגימות עם מסיסות נמוכה.

כל מערכות CombiFlash מיועדות להעמסת דגימות מוצקות או נוזליות.

המחסניות לטעינת דגימות מוצקות של Teledyne ISCO זמינות ריקות (למילוי עם חומר ספיגה משלך) או במילוי מראש בסיליקה ג'ל או ב-C18. ישנם מספר גדלים של מחסניות טעינת דגימות (5, 25, 65 ו-270 גרם קיבולת ספיגה נומינלית) המאפשרים טעינת כמויות דגימה ממיליגרם ועד עשרות גרמים.