pH, מוליכות, אלקטרודות ועוד

מדידות PH, מוליכות , אלקטרודות ועוד...

מגוון הפתרונות הרחב ביותר בתחום המדידות הפוטנציומטריות

לביואנליטיקס מגוון רחב ושלם של פתרונות למדידת PH ומוליכות.

החברה מציעה אלקטרודות איכותיות,

מכשירים יעודיים למדידות אמינות ומהירות של חומציות ומוליכות,

כמו כן החברה מציעה שרותי ייעוץ בנושא להתאמת המיכשור לצרכי הלקוח

יון מטר

Ion Selectove Electrodes and more

תמיסות כיול

בפרים ל PH תמיסות מוליכות סטנדרטים ועוד

האקדמיה

איך אני מכייל , איך מתחזקים את האלקטרודות ועוד