ISO9001:2015

ISO9001:2015

אנו מאמינים באיכות,

על כן אנו מנהלים מערכת איכות מלאה,

ועובדים באופן שוטף על פיה.

מערכת האיכות שלנו היא כלי עבודה לחתירה למצויינות ולשיפור מתמיד.

אנו מזמינים אותך לבדוק אותנו.

 

ISO9001:2015 לוגו

חדשות נוספות