פרסים לפוסטרים מצטיינים בכנס החברה הישראלית לכימיה

בכל כנס מדעי, הצגת עבודות המחקר נעשית בהרצאות שונות על ידי החוקרים והסטודנטים וגם באמצעות הצגת פוסטרים מדעיים המפרטים את המחקר שבוצע ותוצאותיו. את הפוסטרים מציגים 

תמיד מרשים לראות את סיכומי העבודות המסוכמים

תמונות מטקסי פרס המורה המצטיין לכימיה