Flash Chromatography Columns
RediSep Rf Media

RediSep - Flash Chromatography columns

קולונות לכרומטוגרפיה פלאש:

Flash Chromatography columns 

קולונות  RediSep Rf בנויות בצורה מדויקת להפרדה אידיאלית ברזולוציה גבוהה. הקולונות כוללות עיצוב במקשה אחת (ללא ריבוי חלקים) ואביזרים המספקים חיבור מהיר וקל למערכות CombiFlash  ומערכות אחרות של ISCO. קולונות RediSep Rf מיועדות להפרדה של קיבולת גבוהה – דוגמאות במשקל של מאות גרמים.

קולונות הפלאש של ISCO : 

RediSep Gold columns בעלות חלקיקי סיליקה אחידים להפרדות קשות ברזולוציה גבוהה וחיסכון בממסים.

קולונות פלאש C18 

(C18 Flash Chromatography ) מספקות תפוקה גדולה יותר להפרדה מורכבת במנגנון של Reversed phase chromatography.

ל- Teledyne ISCO יש גם קולונות RediSep Rf עם מדיה חלופית, ומציעות למשתמש טווח רחב של שלבי ביניים בכדי לבצע הפרדה בכרומטוגרפית פלאש במקרה שהיא מורכבת יותר.

אביזרי עזר

קרטריג’ים ריקים – מיועדים להטענה יבשה.

מאפשר הפרדות איכותיות לדוגמאות מוצקות שונות .

קיימים מספר גדלים של מחסניות כך שלמשתמש תהיה אופציה לבחור את הגודל המתאים בדיוק לניסוי.

פלטות TLC של RediSep Rf תואמות בדיוק את המדיה המשמשת בעמודות RediSep Rf. תכונות פיזיקליות-כימיות זהות מבטיחות שתוצאות TLC תואמות לכרומטוגרפיית הפלאש.