RediSep Rf Media​

RediSep Rf Media

מוצרי כרומטוגרפיה מבית  ISCO מאפשרים למשתמש לקבל תמיסות בעלות הניקיון הרצוי.

עמודות קולונה RediSep Rf בנויות בצורה מדויקת לרזולוצית הפרדה אידיאלית. כוללות עיצוב במקשה אחת (ללא ריבוי חלקים) ואביזרים המספקים חיבור מהיר וקל למערכות CombiFlash  ומערכות אחרות של ISCO. עמודות RediSep Rf מיועדות להפרדה של קיבולת גבוהה.

RediSep Rf בעלות סיליקה ג’ל זהב ועמודות C18 מספקות תפוקה גדולה יותר להפרדה מורכבת או לריצות מהירות וחוסכות ממס. ל- Teledyne ISCO יש גם עמודות RediSep Rf המשמשות כמדיה חלופית, ומציעות למשתמש טווח רחב של שלבי ביניים בכדי לבצע הפרדה בכרומטוגרפית פלאש במקרה שהיא מורכבת יותר.

אביזרי עזר

קרטריג’ים ריקים – מיועדים להטענה יבשה.

מאפשר הפרדות איכותיות לדוגמאות מוצקות שונות .

קיימים מספר גדלים של מחסניות כך שלמשתמש תהיה אופציה לבחור את הגודל המתאים בדיוק לניסוי.

פלטות TLC של RediSep Rf תואמות בדיוק את המדיה המשמשת בעמודות RediSep Rf. תכונות פיזיקליות-כימיות זהות מבטיחות שתוצאות TLC תואמות לכרומטוגרפיית הפלאש.