Dino-Lite Warm And Cold Light

מקורות אור חם וקר.

PH-F1 SET: מקור אור "קר" של סיבים אופטיים. באמצעות הסיבים האופטיים המדגם אינו מושפע מחום כלל.

PH-DESKSET: ערכת השולחן המקור אור חם מורכבת מ-2 LED Hi-Power Spot  ו2 מחזיקי ספוט (זרועות גמישות) ו- 2 לוחות בסיס. ניתן לשלוט על הבהירות על ידי יחידת הבקרה הקומפקטית. יתר על כן תוכלו להפעיל / לכבות את שתי הזרועות בנפרד.

מידע נוסף