Shana Tova

Shana Tova

שנה טובה לכל לקוחותינו (וגם לאלה שעדיין לא)

 

מבין מוצרינו:

כרומטוגרפיה

אלקטרודות, טיטרטוריםpH meter

מאזניים אנליטיים, ניירות pH, ציוד משומש, פיפטורים

כיול פיפטורים, כיול exchange unit, כיול טיטרטור, כיול pH meter

 

חדשות נוספות