ICS-2018

ICS-2018

ICS-2018 – כנס החברה הישראלית לכימיה 2018

מצויינות:

ביואנליטיקס מרחיבה את התמיכה שלה במצויינות בתחומי הכימיה בישראל ומעניקה את הפרסים הבאים בשיתוף החברה הישראלית לכימיה:

פרס לפוסטר המצטיין בכנס החברה הישראלית לכימיה:

כמו בכל שנה, ביואנליטיקס תעניק את הפרסים לפוסטרים המצטיינים של תלמידי המחקר שיוצגו בכנס.

פרס המורה המצטיין לכימיה על שם ד"ר דליה צ'שנובסקי ז"ל

דליה היתה המורה שלי לכימיה בתיכון אוסטרובסקי ברעננה, והיתה מקור השראה לתלמידים רבים.

הפרס למורה המצטיין הורחב והשנה שני מורים יקבלו את הפרס.

המורים שיקבלו השנה את פרס המורה המצטיין על שם דליה צ'שנובסקי הם גב' ידידה גוטליב מבית הספר התיכון ע"ש בליך, רמת גן, ומר דויד אלטשולין מבית הספר החקלאי כדורי

 

פרס למנהלנית המצטיינת בכימיה

פרס חדש שהושק על ידי החברה הישראלית לכימיה

מוענק השנה לגברת אסתי בן שוען מהאוניברסיטה העברית.

(הפרס ניתן על שם אמיר שחר ז"ל – אחי הבכור)

חדשות נוספות