Bioanalytics – ISCO Flash seminar

Bioanalytics – ISCO Flash seminar

BioAnalytics-ISCO Flash Seminar

במהלך כנס החברה הישראלית לכימיה, אנו נקיים סמינר אפליקטיבי בשיתוף חברת Teledyne ISCO בנושא:

Flash Chromatography.

הסמינר ייערך בתאריך 5.2.2014 במתחם הכנס במלון דן פנורמה בתל אביב.

http://www.chemistry.org.il/en/bioanalytics-seminar

הסמינר נועד לכימאים אורגניים וסינתטים, ולמעבדות המעוניינות לבצע הפרדה פרפרטיבית לחומרים שלהם.

הדגש בסמינר יהיה במענה האפליקטיבי, בשיטות הטענת הדוגמא, בהפרדות השונות, גלאים שונים ובייחוד השילוב של גלאי UV-Vis עם גלאי Mass Spectrometry (MS).

אורך הסמינר יהיה כשעה ויערך במספר קבוצות קטנות החל משעה 13:30 ועד 17:00. (במהלך הסמינר תהיה אפשרות לכל משתתף לעבוד על המערכת של ISCO)

בסיום הסמינר, כל משתתף יקבל מדריך Flash Chromatography והפתעות נוספות.

הסמינר הינו חינם אך מחייב הרשמה מוקדמת:

חדשות נוספות