סמינר טכנולוגיות חדשות בישראנליטיקה

סמינר טכנולוגיות חדשות בישראנליטיקה

סמינר טכנולוגיות חדשות בישרנאליטיקה 2017

כחלק מכנס ישראנליטיקה ובשיתוף חברות Teledyne ISCO , Seal Analytical,

ביואנליטיקס מקיימת סמינר ביום השני של הכנס, ה- 25 לינואר.

הסמינר יתקיים בשני מושבים – מושב בוקר ומושב צהרים,

ההשתתפות אינה כרורה בתשלום אך הרישום הינו חובה בשל מגבלת מקום.

10:30-11:15-   Seal Analytical – Jens Neubauer: Auto Analyzer : Segmented flow analysis

11:20-12:00 –  Teledyne ISCO – Phillip Moss: Purification using Teledyne Isco Combiflash and Hybrid Prep/Flash systems

12:15-13:00 –  Seal Analytical – Jens Neubauer: Auto Analyzer – Discrete analysis

 הפסקת צהרים

14:00-14:45  Seal Analytical – Jens Neubauer: Auto Analyzer : Segmented flow analysis

14:50-15:35 Teledyne ISCO – Phillip Moss: Purification using Teledyne Isco Combiflash and Hybrid Prep/Flash systems

16:25 – 15:40

Seal Analytical – Jens Neubauer: Auto Analyzer – Discrete analysis

Bioanalytics - creative Lab Solutions
10:30-11:15
Seal Analytical: Jens Neubauer: Auto Analyzer: High Performance Analysis by Segmented Flow
11:20-12:00
– Teledyne ISCO – Phillip Moss: Purification using Teledyne Isco Combiflash and Hybrid Prep/Flash systems
12:15-13:00
– Seal Analytical – Jens Neubauer: Applicability of Discrete Analyzer Technology in environmental Analysis
14:00-14:45
Seal Analytical: Jens Neubauer: Auto Analyzer: High Performance Analysis by Segmented Flow
14:50-15:35
Teledyne ISCO – Phillip Moss: Purification using Teledyne Isco Combiflash and Hybrid Prep/Flash systems
15:40-16:25
– Seal Analytical – Jens Neubauer: Applicability of Discrete Analyzer Technology in environmental Analysis

חדשות נוספות