ISO17025

ביקורת שנתית ISO17025

בשעה טובה עברנו בהצלחה את הביקורת השנתית לתקן ISO17025 , ועברנו לגרסת התקן של 2017.

בביקורת השתתפו כלל מהנדסי השרות של החברה, ונבחנו הטכנולוגיות השונות בהסמכת הכיולים של ביואנליטיקס.

בין טכנולוגיות הכיול שנבחנו:  כיול פיפטורים, כיול מאזניים, כיול טיטרטורים,

כיול טמפרטורות – כיול מקררים, תאי אקלים, מדי טמפרטורה, אוטוקלב ועוד.

בביקורת הרחבנו את תחום הכיולים שלנו והוספנו כיולים של לחץ הפרשי (לחדרים נקיים ואולמות ייצור).

בביקורת נסקרו בין השאר תוכנות הייחודיות של ביואנליטיקס לניהול וביצוע הכיולים.

תודה רבה לצוות הנהדר של החברה שעושה עבודה נהדרת גם בתקופה הלא פשוטה הנוכחית, ומאפשר לספק שרות מיטבי ללקוחותינו. 

חדשות נוספות