ביואנליטיקס מציגה בכנס NACE 2012

ביואנליטיקס מציגה בכנס NACE 2012
הכנס הדו שנתי של הפורום הישראלי לקורוזיה.
הכנס מתקיים בכפר המכביה ב 1.1.2012 ובו נציג ממגוון המוצרים שלנו בתחום :
מערכות אלקטרוכימיה ואביזרים למחקר ופיתוח בתחום הקורוזיה.
מוצרי החברות : Ivium, PalmSens, ALS

חדשות נוספות