ISO8655:2022 version – ILMAR

הוובינר הנוכחי ייעודי לחברי אילמ"ר בלבד, למעבדות המשתמשות בפיפטורים.

רקע:

תקן ISO8655:2022 עוסק ב:

Piston-operated volumetric apparatus

התקן כולל סעיפים ייעודיים לפיפטורים, בירטות, דיספנסרים ועוד.

התקן פורסם בשנת 2002 ולאחרונה התעדכן לגרסה חדשה: ISO8655:2022.

הגרסה החדשה מחייבת את המשתמשים השונים החל מפרסומה.

לתקן הוכנסו תוספות, תיקונים ושינויים שונים המשפיעים באופן מהותי על המשתמשים בפיפטורים, על מעבדות הכיול המוסמכות ועל יצרנים שונים.

על מנת לסייע למשתמשים השונים בארץ לעמוד על השינויים הללו ולהערך בהתאם, אנו נקיים סידרת וובינרים ייעודיים בנושא.

הוובינר הראשון יעסוק בשינויים העיקריים בתקן ISO8655-2022 ועל הדרישות העדכניות לעמידה בסעיפי התקן השונים. 

בוובינר אנו נתמקד בתקן ISO8655-2 העוסק בפיפטורים, נעבור על עיקרי השינויים, נסביר את הנקודות העיקריות ונענה על שאלות בנושא.

הוובינר יתקיים ב18-12-2022 בשעה 14:00 ויארך כחצי שעה.

את הוובינר יעביר דני שחר – מנהל איכות ביואנליטיקס

ההשתתפות בוובינר אינה כרוכה בתשלום אך מחייבת רישום מראש.

לכיולים השונים בתקן ISO8655:2022 לחץ על התמונה למטה

ליעוץ, שאלות ויצירת קשר ניתן למלא את הפרטים ואנו נחזור אליך במהירה

חדשות נוספות