מוצרי מדידה נוספים

קיטים למדידות מהירות שונות

חברת Microessential המתמחה בקיטים למדידות מהירות על בסיס אינדיקטור, הוציאה מספר מוצרים ייעודיים למדידות שונות, כגון:

מדידות חומציות ברוק או בשתן:

מדידות סניטציה 

כלורתרכובות סניטציה,

קשיות

 

חדשות נוספות