כימיה אנליטית

כימיה אנליטית Analytical Chemistry

אנו פעילים במגוון תחומים של כימיה אנליטית

כימיה אנליטית מורכבת ממגוון תחומים שונים שמאחוריהם עומדת המטרה לבצע אנליזה של הדוגמא הנבדקת במגוון פרמטרים על מנת לאפיין אותה על פי דרישה.

אנליזה יכולה להיות אנליזת של תכרובות שונות בדוגמא (בדרך כלל נעשה בכרומטוגרפיה או ספקטרוסקופיה)
אנליזת יסודות (למשל עם מערכות ספקטרוסקופיות – atomic absorption, ICP, Ion selective electrodes ועוד), או אנליזה מהירה של פרמטרים כוללים כגון מוליכות, pH, חומציות (טיטרציה), ועוד.

אנו פועלים במגוון תחומים של הכימיה האנליטית ומרחיבים את הפעילות שלנו באופן רציף על מנת לתת מענה שלם ללקוחותינו.
תחומי הפעילות שלנו בתחום הכימיה האנליטית כוללים:

שם מוצר/חברה

שם מוצר/חברה

שם מוצר/חברה

שם מוצר/חברה

שם מוצר/חברה

שם מוצר/חברה

שם מוצר/חברה

שם מוצר/חברה

שם מוצר/חברה

שם מוצר/חברה

שם מוצר/חברה

שם מוצר/חברה

שם מוצר/חברה

שם מוצר/חברה

שם מוצר/חברה

שם מוצר/חברה

שם מוצר/חברה

שם מוצר/חברה