כרומטוגרפיה

כרומטוגרפיה2018-07-16T15:15:58+03:00

כרומטוגרפיה Chromatography

קולונות ומיכשור לכרומטוגרפיה

Chromatography columns and instrumentation

תחום הכרומטוגרפיה הינו מלא ושלם וכולל את מיכשור, קולונות ואביזרים שונים:

מערכות HPLC GC – חברת Young Lin (דרום קוריאה)

גלאים שונים ל HPLC – חברות Young LinShodex

קולונות  HPLCGPCIC – חברת SHODEX (יפן)

קולונות GC – חברת MEGA (איטליה)

 

כמו כן אנו מספקים פתרונות מלאים לכרומטוגרפיה פרפרטיבית

Flash Chromatography

מיכשורקולונותFraction collectors ועוד,

של החברה המובילה בתחום – ISCO-Teledyne

כרומטוגרפיה