SCRIBNER

SCRIBNER2019-07-24T12:43:56+03:00

תחנות בדיקה לתאי דלק

חברת  Scribner הינה יצרן מוביל לתחנות מדידה ובדיקה לתאי דלק.

מוצרי החברה מספקים מענה מלא לעוסקים בתאי דלק – וכוללים עמדות לזרמים גבוהים, פוטנציוסטטים לתאי דלק, מדידות Impedance, שליטה בפרמטרים שונים כגון ספיקות גזים, טמפרטורה, לחות ועוד,

החברה מתמחה בתחום וידועה כספק עולמי מוביל למיכשור הנ"ל

to Windows 10 OS