SCRIBNER

SCRIBNER2019-07-11T12:12:14+00:00

תחנות בדיקה לתאי דלק

חברת  Scribner הינה יצרן מוביל לתחנות מדידה ובדיקה לתאי דלק.

מוצרי החברה מספקים מענה מלא לעוסקים בתאי דלק – וכוללים עמדות לזרמים גבוהים, פוטנציוסטטים לתאי דלק, מדידות Impedance, שליטה בפרמטרים שונים כגון ספיקות גזים, טמפרטורה, לחות ועוד,

החברה מתמחה בתחום וידועה כספק עולמי מוביל למיכשור הנ"ל