ISCO-Fraction-Collector

Fraction Collectors

חברת ISCO היא החלוצה והמובילה העולמית בתחום קו המוצרים של Fraction collectors

Foxy Fraction Collector – המערכת הידועה והשימושית של ISCO,

לאיסוף פרקציות ממערכות שונות.

Foxy R1 Fraction collector

ניתן לחבר את המערכת Faction collector לכל מערכת כרומטוגרפיה – פרפרטיבית ואנליטית.

תכנות מערכת Fraction collector הינו פשוט וידידותי.

איסוף הפרקציות נעשה בצורה אוטומטית – ניתן לאסוף רק את החומרים המופרדים,

לחילופין ניתן לאסוף בבקבוקים השונים את כל מה שייצא ממערכת ההפרדה.

להורדת ברושור Fraction collector – של ISCO – לחץ כאן

ל Foxy Fraction collector שתי גרסאות:

Foxy R1

Foxy R2

ברושור Foxy Fraction collector

הם נבדלים בגודל ובכמות המבחנות שניתן להעמיס בכל אחד.

ISCO-Fraction-Collector