YOUNG LIN 9100 HPLC

Young Lin Modular HPLC

YOUNG LIN מייצרת מערכות HPLC מודולריות לאפליקציות כרומטוגרפיה שונות.

המערכות מתאימות לשימושים שונים ומגוונים.

ניתן להתאים מערכות אנליטיות ומערכות סמי פרפרטיביות,

כמו כן, ניתן להתאים למערכות גלאים שונים ומגוונים כגון:

UV-VIS, PDA, ELSD, CONDUCTIVITY,

המערכות מוצעות עם אינגטור ידני או עם מחליף דוגמאות

המערכות השונות ניתנות להתאמה כמערכות ייעודיות – dedicated analyzers

או כמערכת GPC

תוכנת השליטה במערכות הללו הינה תוכנת Clarity – תוכנה פשוטה ואינטואיטיבית להפעלה, הנמצאת בשימוש רחב למערכות כרומטוגרפיה שונות.

אנו מתקינים את מערכות הכרומטוגרפיה עם הקולונות האיכותיות של חברת SHODEX – לקבלת ביצועים מירביים.

HPLC